About IceBio (Svenska)

Svenska

FORSKNINGSPROGRAM ÖVERSIKT

Glaciärer och inlandsisar ansågs länge vara sterila miljöer, men precis som andra stora ekosystem (t.ex. tropiska skogar, tundra) är de nu allmänt erkända som ett av jordens biomer, som kryllar av liv. Aktiva alger, svampar, bakterier och virus dominerar ismiljön och de har förmågan att förändra isens och snöns fysiska och kemiska egenskaper, med globala effekter. Till exempel beror issmältningshastigheten på tillväxt av pigmenterade alger på glaciärens ytor och betydande mängder metan från subglaciala livsmiljöer läggs till den globala växthusgasbudgeten. Trots deras globala inflytande är många av de mikrobiologiska processerna inom kryosfären fortfarande dåligt kvantifierade. En djupare förståelse av sådana processer är relevant för forskare som är intresserade av möjligheten till liv på isiga utomjordiska kroppar, överlevnad och spridning av livsformer på vår tidiga jord (t.ex. under den del av den proterozoiska eran som kallas Snowball Earth), och den positiva och negativa återkopplingar som kryosfären kan ha på den globala uppvärmningen. De mikrobiella samhällena som lever i isiga miljöer kan också ha unika metaboliska egenskaper, vilket ger nya möjligheter inom bioteknik.

 ICEBIO är ett doktorandnätverk som kommer att utbilda nästa generation av glaciärmikrobiologi- och biogeokemiexperter. Utbildnings- och forskningsprogrammet består av sju sammanlänkade arbetspaket (WP). WP1 till WP4 ​​är forskningsarbetspaket i framkanten av glacial mikrobiologi och biogeokemi och dessa kommer att stödjas av tre övergripande WP (WP5-7) kopplade till hantering, utbildning och spridning av resultat. ICEBIO kommer att leverera ett detaljerat ramverk och databas över glaciärbiomets funktionella mångfald och potential, vilket inte bara tjänar till att dramatiskt förbättra vår förståelse av en hotad biom, utan också presentera potential för användning inom ekonomi och tjänster.